Inleiding 

Volgens artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet bent u als werkgever verplicht er voor zorg te dragen dat de bedrijfshulpverleners beschikken over zodanige opleidingen dat zij onderstaande taken naar behoren kunnen uitvoeren;

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

BBHV biedt in de vorm van een uitgebreid pakket aan opleidingen en trainingen ondersteuning aan u en uw medewerkers. Dankzij de modulaire opbouw van deze opleidingen en trainingen kunnen ze toegesneden worden op uw specifieke situatie. Afhankelijk van uw wensen wordt een pakket samengesteld. Het volgen van standaardcursussen is uiteraard ook mogelijk. Daarnaast heeft BBHV een concept ontwikkeld wat zich uitstekend leent voor in-company trainingen. Het voordeel hiervan is dat deze opleidingen aansluiting vinden in de dagelijkse praktijk.

Opleidingen:

BHV

Bedrijfshulpverlening

 • bedrijfshulpverlener basis (BHV-B);
 • herhaling bedrijfshulpverlener basis ;
 • bedrijfshulpverlener allround(BHV-A);
 • herhaling bedrijfshulpverlener allround ;
 • bedrijfshulpverlener specialist (BHV-S);
 • herhaling bedrijfshulpverlener specialist .

 

modules BHV

 • brandbestrijding;
 • herhaling brandbestrijding;
 • ontruiming;
 • herhaling ontruiming;
 • eerste hulp niet spoedeisend;
 • herhaling eerste hulp niet spoedeisend;
 • eerste hulp spoedeisend;
 • herhaling eerste hulp spoedeisend.

specialistische opleidingen

 • adembescherming (BHV);
 • brandbestrijder (BHV);
 • BHV in de petrochemische industrie;
 • gevaarlijke stoffen (BHV);
 • beheerder brandmeldinstallatie.

EHBO

 • eerste hulp (Oranje Kruis);
 • verbandleer en kleine ongevallen (Oranje Kruis).

maatwerk opleidingen en cursussen

Deze opleidingen worden momenteel vormgegeven.


Alle opleidingen zijn certificeerbaar naar de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en het Oranje Kruis.