Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 maart 2020

Bossche Bedrijfshulpverlening (BBHV)

Voor bezoekers van www.bbhv.nl en andere door BBHV in beheer uitgebrachte sites en (sub) Domeinen.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten . U dient zich ervan bewust te zijn dat BBHV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

BBHV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BBHV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BBHV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

www.bbhv.nl deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.bbhv.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BBHV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De persoonsgegevens die door de klanten en of bezoekers aan www.bbhv.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derde worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering indien er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken zal BBHV hier gehoor aan moeten geven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

BBHV is ingeschreven in het handelsregister [KvK] onder nummer 17114655. BTW-indentificatienummer NL001558816B33

 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.

Juridische kennisgeving

Lees aandachtig de volgende voorwaarden voordat je deze site gebruik. Controleer ook onze Privacy beleid

De Bossche Bedrijfshulpverlening verder te noemen BBHV stelt deze website ("Site") en alle informatie, mededelingen, software, foto's, scripts, videofragmenten, teksten, muziekstukken, illustraties, geluidsfragmenten, beelden en andere materialen en diensten die u vindt op deze site, ter beschikking van zijn klanten, maar uitsluitend voor de hieronder beschreven wettelijke doeleinden.

Aanvaarden van de voorwaarden, wettelijke bepalingen

Door het openen, lezen en gebruiken van deze Site ga je akkoord met deze voorwaarden en de naleving van alle wettelijke bepalingen en regelingen. Indien één van deze Voorwaarden onjuist wordt bevonden door een in Nederland geldende wet, regel, bevel of regeling of bij beslissing van welke rechtbank dan ook, zal deze beslissing geen invloed hebben op de kracht van de overige Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heb je geen toestemming om deze Site te gebruiken.
Afzonderlijke documenten op deze Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. In dat geval is dat vermeld in deze documenten.

Deze site wordt beheerd en geleid door BBHV. Door deze site te raadplegen, stemt u ermee in dat de wetten in Nederland van toepassing zijn op aangelegenheden die betrekking hebben op het gebruik van deze site zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. BBHV beweert niet dat de inhoud van deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Het is verboden de site te raadplegen vanaf locaties waar de inhoud ervan onwettig is. Wie deze site raadpleegt vanaf andere locaties, doet dit op eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toegepaste lokale wetten. Je stemt ermee in dat het BBHV vrij staat op elk moment te beslissen u de toegang tot deze site te ontzeggen.

Beperking op het gebruik van de inhoud

De inhoud van deze Site valt onder Copyright © BBHV. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN. De inhoud wordt beschermd door het auteursrechtwetten, bepalingen van internationale verdragen en alle van toepassing zijnde nationale wetgevingen. Het is verboden de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren (door koppelingen, framing of enige andere methode), over te dragen, te distribueren of op te slaan in welke dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBHV, hetzij in overeenstemming met de volgende voorwaarden. BBHV geeft zijn toestemming om delen van de inhoud uit de verschillende delen van deze pagina's te tonen, te downloaden of af te drukken voor eigen niet-commercieel gebruik. Het is verboden eigendomsaanduidingen van materiaal dat gedownload werd van deze site, te wijzigen of te verwijderen.

Gegevens op de site

De teksten, gegevens en tarieven zijn onder alle voorbehoud medegedeeld. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door o.a. toeleveranciers en BBHV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve (prijs) informatie.

Instemming

Alle mededelingen of informatie die verstuurt wordt naar BBHV via deze site of per (e-)mail wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Je aanvaardt dat de mededelingen en het materiaal niets mag bevatten dat onwettig is en dat je al het mogelijke moet doen om virussen en eventuele andere besmettende of vernietigende eigenschappen op te sporen en te verwijderen voor je de mededelingen of het materiaal verstuurt en je verklaart dat het materiaal jouw eigendom is of dat je het onbeperkte recht geniet om het te verschaffen aan BBHV. BBHV is op geen enkele manier verplicht om zich ervan te weerhouden de mededelingen of het materiaal te reproduceren, te publiceren of op een of andere manier te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.

Het staat BBHV vrij de inhoud van dergelijke mededelingen of materiaal, met inbegrip van daarin onthulde ideeën, uitvindingen, ontwerpen, technieken of knowhow, te gebruiken voor welk doel dan ook, ook voor het ontwikkelen, produceren en/of aan de man brengen van goederen of diensten, zonder de persoon die het geleverd heeft, te vergoeden. Je gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen tegen BBHV in verband met materiaal dat je hebt ingezonden en BBHV schadeloos te stellen als een derde partij actie onderneemt tegen BBHV in verband met het materiaal dat je hebt ingezonden.

Herzieningen

Het staat BBHV vrij om op elk moment inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaand bericht. BBHV kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en deze pagina actualiseren. Door gebruik te maken van deze site stem je ermee in dat je gebonden bent aan deze revisies en verklaar je deze pagina regelmatig te bezoeken om na te gaan welke voorwaarden op dat moment gelden en bindend zijn voor jou.

Links naar derde partijen

Om de bezoekers een meerwaarde te bieden, kan BBHV koppelingen naar websites van derden toevoegen aan zijn site. Als u gebruik maakt van een dergelijk koppeling naar een site van een derde, moet u instemmen met de gebruiksvoorwaarden van deze site voor u hem gebruikt. U stemt er ook mee in dat zelfs als de derde verwant is met BBHV, BBHV geen controle heeft over deze gekoppelde sites en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het materiaal dat werd gecreëerd of gepubliceerd door zulke sites van derden. Alle koppelingen naar andere sites worden slechts opgenomen ter dienste van de gebruikers van deze site.

Disclaimer

BBHV stelt deze site en zijn inhoud ter beschikking "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is" en doet geen beloftes of geeft geen garanties, noch expliciet noch impliciet, wat betreft de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de inhoud van de site of andere websites die een koppeling naar deze site bevatten of die als koppeling opgenomen zijn op deze site.

Voor zover toelaatbaar volgens de toepasselijke van de in Nederland van kracht zijnde wet wijst BBHV al dergelijke expliciete of impliciete beloftes en garanties van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van eigendom of conformiteit en impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Bovendien belooft of garandeert BBHV niet dat deze niet onderbroken zal worden of vrij van fouten is, dat gebreken verholpen zullen worden of dat deze site en de server die deze pagina's ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is mogelijk dat de toepasselijke Nederlandse wet de afwijzing van bepaalde garanties niet toelaat, zodat de bovenstaande afwijzing niet van toepassing is.

Beperkte aansprakelijkheid

BBHV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct, indirect, bijkomende, speciale of gevolgschade, winstderving of werkonderbrekingen die voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van deze inhoud of de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken of fouten of onvolledigheden in de inhoud, zelfs als BBHV op voorhand gewezen werd op de mogelijkheid dat dergelijke schade ontstaat. Het is mogelijk dat de toepasselijke wet de beperking of afwijzing van bepaalde aansprakelijkheden niet toelaat, zodat de bovenstaande beperking of afwijzing niet van toepassing is.

Handelsmerken

Het BBHV-logo is een handelsmerk van BBHV. Andere handelsnamen of handelsmerken kunnen handelsnamen of handelsmerken van derden zijn. Je hebt geen, noch impliciet noch anderszins, vergunning of recht gekregen om een van de merken op deze site te gebruiken.

Copyright © BBHV 2018. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BBHV is ingeschreven in het handelsregister [KvK] onder nummer 17114655. BTW-indentificatienummer NL001558816B33.